Песня

Jun. 14th, 2017 01:48 pm
pascendi: (Default)
[personal profile] pascendi
Друм линкс, дамаду-дамада,
Друм линкс, дамаду-дамада,
во дайн Платц, Геноссе, ист!
Рай дихь айн ин ди Арбайтерайнхайтсфронт
вайль Виски ин ди Канне ист!

Profile

pascendi: (Default)
pascendi

July 2017

S M T W T F S
      1
2 34 567 8
9 10 1112 1314 15
16 17 1819202122
2324 25 262728 29
3031     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 29th, 2017 11:36 am
Powered by Dreamwidth Studios